top of page

เกี่ยวกับสำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์สะพาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี 2549 เพื่อบุกเบิก จัดพิมพ์วรรณกรรมนวนิยาย เรื่องสั้น-เรื่องยาว เกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ LGBT และโดยเฉพาะหญิงรักหญิง ที่ในยุคนั้นยังเป็นวรรณกรรมต้องห้าม ร้านหนังสือไม่รับขาย สำนักพิมพ์ต่างๆ ไม่รับต้นฉบับแนวนี้

เนื่องเพราะงานเขียนแนวนี้เป็นงานที่สำนักพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่จัดพิมพ์ และหรือที่จัดพิมพ์ก็มักจะผลิตซ้ำอคติ ต่อบุคคลกลุ่มดังกล่าว หนังสือนิยายของสำนักพิมพ์สะพาน จึงเน้นที่จะสร้างมุมมองใหม่ๆ ต่อประเด็นความหลากหลายทางเพศ

ด้วยหวังว่าหนังสือที่สำนักพิมพ์จัดพิมพ์ออกมาจะเป็นสะพานช่วยเชื่อม ช่วยสร้างให้เกิดความเข้าใจ ระหว่างคนในสังคมที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกันได้บ้างไม่มากก็น้อย เพราะเราเชื่อว่าพลังอำนาจของงานวรรณกรรม น่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมได้บ้างตามสมควร

ทางสำนักพิมพ์ มีความตั้งใจที่จะจัดพิมพ์หนังสือรวมเรื่องสั้น/นวนิยาย ให้ออกมาสม่ำเสมอทุกปีตามกำลังความสามารถที่จะทำได้ ด้วยการจัดพิมพ์แบบ Print on Demand ทีละ 100 เล่ม ซึ่งอาจทำให้หนังสือของเราแพงกว่าหนังสือในระบบการพิมพ์แบบทั่วไป (และไม่ได้วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป แต่จะมีการไปออกบูธในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติสม่ำเสมอ)

แต่เราก็เชื่อว่าหนังสือแนวดังกล่าวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในจำนวนหนังสือนิยายนับหมื่นนับแสนเล่มในตลาด สำหรับคนที่ต้องการในสิ่งที่แตกต่างจากกระแสหลัก ที่อยากอ่านเรื่องราวความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกันบ้าง ก็คงมีอีกไม่น้อย

หนังสือของสำนักพิมพ์ไม่ได้วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป สามารถสั่งซื้อในเว็บได้เลยค่ะ

bottom of page