top of page

เธอ...ผู้หายไปอย่างไร้ร่องรอย
เธอ...ผู้ยังรอคอยอย่างมีความหวัง
และฉัน...ที่รอคอยให้เธอมองฉันบ้าง
เรื่องราวของพวกเธอทั้งสามจะลงเอยอย่างไร...

ยูริมานั่งที่สถานีรถไฟจนเที่ยวสุดท้ายทุกวัน ขณะที่ตามตะวันที่ก็มารอรถไฟสังเกตเห็นและรู้สึกเป็นห่วง

และเมื่อทั้งคู่ได้รู้จักกัน ตะวันถึงได้รู้ว่ายูริมารอคอยคนรักชื่อคะนิ้งที่หายไป
 

ด้วยรักจากสถานีปลายทาง โดย Marilyni

฿320.00ราคา
bottom of page