top of page

บ่ายวันหนึ่งฯ เป็นเรื่องราว อัญญา (น้ำริน) หญิงสาวที่มีหัวใจอ่อนไหวกับ คิมหันต์ ผู้หญิงที่หัวใจเปราะบางซึ่งเป็นทั้ง คิม เพื่อนทางจดหมาย (รวมทั้ง e-mail ในเวลาต่อมา) และ คราม คนในโลกของความเป็นจริง แต่ทั้งอัญญาและคิมหันต์ก็มีคนที่อยู่เคียงข้างกายด้วยกันทั้ง