top of page

รวมเรื่องสั้นชายรักชาย จัดพิมพ์เมื่อ 2548 จำนวน 11 เรื่อง จากนักเขียนหลายท่าน

อาทิเช่น ซากดอกไม้/นที ธีรโรจนพงศ์/ song982/ภาตา/ภานุพงศ์ คงจันทร์/ก.ไกรศิรกานท์ เป็นต้น

รวมเรื่องสั้นชายรักชาย He ถนนสายปรารถนา

฿125.00 ราคาปกติ
฿50.00ราคาขายลด
bottom of page