top of page

รวมเรื่องสั้นหญิงรักหญิง ชุด She เล่ม 4 พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2553 ค่ะ

เล่มนี้ มีรวม 17 เรื่องค่ะ ของนักเขียนหลายๆ ท่าน ที่เคยส่งผลงานมาให้สะพานพิจารณาค่ะ

รวมเรื่องสั้นหญิงรักหญิง She 4 ดอกไม้สีม่วง

฿180.00 ราคาปกติ
฿90.00ราคาขายลด
bottom of page