top of page

 

เอิง เด็กสาวอายุสิบหก ใช้ชีวิตนักเรียนมัธยมอย่างเรียบง่าย ธรรมดา 

ได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนบ้านใหม่ที่แสนจะไม่ธรรมดา จิระ จิตรกรสาวนิสัยประหลาด ที่มีความเจ็บปวดจากอดีตติดตัวมาด้วย แม้ว่าพวกเธอทั้งคู่จะแตกต่างกันในเกือบทุกด้านแต่สิ่งที่ทำให้สองคนนี้เหมือนกัน คือไม่ประสีประสาในเรื่องหัวใจ

 

เอิงได้รู้จักแ