top of page

เรื่องราวอันทึบทึมของเด็กสาวคนหนึ่ง ที่ต้องพานพบในโลกของเธอ

 

"มันคือเรื่องทางกายครั้งแรกของชีวิตที่ฉันมีอารมณ์ร่วม รุ่นพี่ชวนหลง ทั้งหน้าอกชูชันกับเส้นร่องตรงกลางยาวจรดสะดือ เอวแอ่นโค้งยามยันตัวขึ้นขยับเหนือร่างของฉัน

 

ทุกอย่างที่คุณมิเรอิทำฉันปล่อยให้ตัวเองรู้สึกร่วม..."</