top of page

ในโลกอนาคตที่มีวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าเกิดสงครามระหว่างประเทศเอมเบลมกับประเทศแซค

เชริล นักวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธของประเทศเอมเบลม ที่ใช้ชีวิตไปวันๆ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

แต่แล้วในวันหนึ่งโลกทั้งใบของเธอก็พลันเปลี่ยนไป เมื่อได้พบกับหญิงสาวปริศนานามว่าจูเลียน ทำให้รู้ว่าโลกที่เชริลอยู่มาตลอดเป็นเพียงภาพมายาที่ถูกฉาบขึ้