top of page
Untitled-1_edited.jpg

สำนักพิมพ์สะพาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 เพื่อจัดพิมพ์วรรณกรรมนวนิยาย เรื่องสั้น-เรื่องยาว เกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ และโดยเฉพาะหญิงรักหญิง เนื่องเพราะงานเขียนแนวนี้เป็นงานที่สำนักพิมพ์ส่วนใหญ่ในสมัยนั้นไม่จัดพิมพ์ และหรือที่จัดพิมพ์ก็มักจะผลิตซ้ำอคติต่อบุคคลกลุ่มดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่หาซื้อยาก ไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไปเพราะถูกต่อต้านไม่ให้วางจำหน่าย ผ่านร้อนผ่านหนาว จนมาถึงปัจจุบันนี้ที่นิยายหญิงรักหญิงชายรักชาย สามารถวางขายในร้านหนังสือทั่วไปได้ตามปกติ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจ เหมือนภารกิจส่วนหนึ่งของการก่อตั้งสำนักพิมพ์เล็กๆ บรรลุผลอย่างที่ตั้งใจไว้แล้ว แม้อคติต่อคนหลากหลายทางเพศในสังคมไทยจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมต่อไปก็ตามที...

หนังสือมาใหม่

หนังสือขายดี

หนังสือลดราคา

หนังสือแนะนำ

หนังสือการ์ตูน

bottom of page